574/2021 «Εισήγηση για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

574/2021 «Εισήγηση για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας» ΤΜΗΜΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».

574