576/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Βάλτος», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

576/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Βάλτος», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

576