577/2021 «Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτό ς έδρας »

577/2021 «Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτό ς έδρας »

577