579/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

579/2021 «Έγκριση Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ <ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

579