582/2021 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δ.Ι.Ε.Κ και του Σ.Δ.Ε. »

582/2021 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δ.Ι.Ε.Κ και του Σ.Δ.Ε. »

582