583/2021 «Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»

583/2021 «Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ»

583