584/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα στις 10 Οκτωβρίου 2021 σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας»

584/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων’ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης « Τιμή στην αυτοθυσία της Ελληνίδας» στην Καμαρίνα στις 10 Οκτωβρίου 2021 σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας»

584