588/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-αρ..232/2018 Διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μον.Πρωτοδικείου Πρεβεζας

588/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-αρ..232/2018 Διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μον.Πρωτοδικείου Πρεβεζας

588