588/2021 «Τροποποίηση Σύμβασης για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-21».

588/2021 «Τροποποίηση Σύμβασης για «Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2020-21».

588