596/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.7135.000, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού»

596/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.7135.000, με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την πραγματοποίηση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού»

596