597/2021 «Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την αποτροπή της διάδοσης του covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4831/2021»

597/2021 «Έγκριση παράτασης συμβάσεων για την αποτροπή της διάδοσης του covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4831/2021»

597