599/2018 – Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας κ’ φωτισμού για οικ.ετος 2019

599/2018 – Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας κ’ φωτισμού για οικ.ετος 2019

599