600/2018 – Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για οικ.ετος 2019

600/2018 – Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για οικ.ετος 2019

600