601/2018 – Καθορισμός του τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το οικ.ετος 2019

601/2018 – Καθορισμός του τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το οικ.ετος 2019

601