601/2021 «Εξέταση της συμμετοχής αντιπροσωπείας στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021, ορισμός μελών και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

601/2021 «Εξέταση της συμμετοχής αντιπροσωπείας στο 45ο Συνέδριο του Οργανισμού Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο “Δωδεκάδα-Douzelage”, στον Αγρό Κύπρου 8-10 Οκτωβρίου 2021, ορισμός μελών και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής »

601