604/2018 – Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Λιμενικό Ταμείο για το οικ.ετος2019

604/2018 – Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Λιμενικό Ταμείο για το οικ.ετος2019

604