605/2021«Έγκριση πρακτικών Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

605/2021«Έγκριση πρακτικών Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών) και Ν.3 (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα του σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ» του Δήμου Πρέβεζας»

605