610/2018 – Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων για το οικ.ετος 2019

610/2018 – Καθορισμός τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων για το οικ.ετος 2019

610