612/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.61.7341.915 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», για την εκτέλεση της προμήθειας 12000 φυλλαδίων προκειμένου να μοιραστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ .

612/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.61.7341.915 με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας», για την εκτέλεση της προμήθειας 12000 φυλλαδίων προκειμένου να μοιραστούν με τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΠ .

612_2020