614/2021 «Αίτημα εσωτερικής παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

614/2021 «Αίτημα εσωτερικής παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

614