6/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

6/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

6