626/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας ΔΕ Ζαλόγγου ΤΚ Καμαρίνας”

626/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο ‘Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας ΔΕ Ζαλόγγου ΤΚ Καμαρίνας”

626