626/2020 Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021, και εισήγηση στο Δ.Σ.

626/2020 Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021, και εισήγηση στο Δ.Σ.

626_2020