627/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, εισήγηση στο Δ.Σ.

627/2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018, εισήγηση στο Δ.Σ.

627