630/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας.

630/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας.

630_2020