634/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Λίνας Μενδώνη».

634/2021«Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας Λίνας Μενδώνη».

634