637/2021«ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

637/2021«ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

637