640/2020 Παράταση Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020»

640/2020 Παράταση Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020»

640_2020