687/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην Τ.Κ Μύτικα”

687/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην Τ.Κ Μύτικα”

687