692/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ. αρ. 129 αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Τοπ.Κοιν. Ν.Σινώπης, Δημ.Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

692/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ. αρ. 129 αγροτεμαχίου στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» Τοπ.Κοιν. Ν.Σινώπης, Δημ.Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

692