694/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Μυρσινης της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

694/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Μυρσινης της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

694