695/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Ριζών της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

695/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Ριζών της Δ.Ε Ζαλόγγου λόγω καιρικών φαινομένων”

695