711/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ιδρύματος με την επωνυμία «Ευγηρίας Ίδρυμα» της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

711/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ιδρύματος με την επωνυμία «Ευγηρίας Ίδρυμα» της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

711