739/2021 «Απευθείας μίσθωση κτιρίου (α & β ορόφου) , ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα»

739/2021 «Απευθείας μίσθωση κτιρίου (α & β ορόφου) , ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 11 στην Πρέβεζα»

739