741/2021«Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -14- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας»

741/2021«Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. -14- καταστήματος «Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού», Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου Πρέβεζας»

741