761/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 στο Δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

761/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2021 στο Δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

761