762/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.15.6699 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού Δήμου 2021, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Πρέβεζας».

762/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε 02.15.6699 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού Δήμου 2021, για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Πρέβεζας».

762