765/2021Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή του δημοτικού σταδίου του Δήμου Πρέβεζας (οδός Επτανήσου και εντεύθεν Δ.Ε Πρέβεζας, πόλη Πρέβεζας) στο οποίο θα στεγαστεί ο 4ος Βρεφικός Σταθμός σύμφωνα με την 17762/16-09-2020 διακήρυξης.

765/2021Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων για τη στέγαση βρεφικού σταθμού στην ευρύτερη περιοχή του δημοτικού σταδίου του Δήμου Πρέβεζας (οδός Επτανήσου και εντεύθεν Δ.Ε Πρέβεζας, πόλη Πρέβεζας) στο οποίο θα στεγαστεί ο 4ος Βρεφικός Σταθμός σύμφωνα με την 17762/16-09-2020 διακήρυξης.

765