778/2021Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΑΚΗ 1» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

778/2021Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΑΚΗ 1» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

778