784/2021«Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 3» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας».

784/2021«Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ 3» Κοινότητας Φλαμπούρων, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας».

784