802/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021

802/2021 Έγκριση Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021

802