813/2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021, της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας

813/2021 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021, της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας

813