814/2021 Έγκριση πρακτικού – 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20-26/01/2021

814/2021 Έγκριση πρακτικού – 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 20-26/01/2021

814