816/2021 Ανταλλαγή ίσου εδαφικού τμήματος και ίσης αξίας ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας με τα υπ’ αρίθμ. : 85 και 86 οικόπεδα διανομής Ριζών έτους 1977

816/2021 Ανταλλαγή ίσου εδαφικού τμήματος και ίσης αξίας ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας με τα υπ’ αρίθμ. : 85 και 86 οικόπεδα διανομής Ριζών έτους 1977

816