820/2021 Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού κόστους 9.176,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση δαπάνης

820/2021 Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού κόστους 9.176,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση δαπάνης

820