823/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του «Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας 2016»

823/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 14 του Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την επιχορήγηση του «Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Πρέβεζας 2016»

823