830/2021 Έγκριση της αρ. 720/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΜΥΡΣΙΝΗΣ

830/2021 Έγκριση της αρ. 720/2021 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΜΥΡΣΙΝΗΣ

830