835/2021 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Θεοδώρου και Αικατερίνης Τσιντώση

835/2021 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Θεοδώρου και Αικατερίνης Τσιντώση

835