837/2021 Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικον. Έτους 2022 κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία

837/2021 Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικον. Έτους 2022 κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία

837