843/2021 Έγκριση της αρ. 728/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ

843/2021 Έγκριση της αρ. 728/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΦΗΝΩΤΟΥ

843